Appartement_SZWH_Klein
de-beun
de_Witte_Kerk
DeHutkoffer
HetMaalwater2_klein
Kasteel_Nijenburg2
Koetshuis
Maalwater
Maalwater_klein
Nijenburg1
Nijenburg_klein
olvternood
PICT0011a
Putje
RioolZuiveringsInstallatie
StWillebrordusStichting09a
Tuinhuisje_klein
Willibrorduskerk
Winkelcentrum 001b
Wipmolen_klein
WitteKerkje
wittekerkje
De_Hutkoffer
DeKattenberg
Gemeentehuis
HetMaalwater_klein
Maalwater
NieuwVarne 004a
Nijenburg
Nijenburg2klein
Nijenburg3
Nijenburg_klein
nijenburgh-new
PICT14a
Standbeeld
StWillebrordusStichting07
StWillebrordusStichting08
ter-coulsterkerk-heiloo
tLoo
Varna_Buiten
Willibrordus_klein
Wipmilen
Witte_Kerkje
Witte_Kerkje_klein
CultuurKoepelkerk
De_kattenberg_klein
De_Witte_Kerk
De_Witte_Kerk_klein
Maalwater
Nijenburg2_klein
Nijenburg_klein
PICT09a
putje
StWillebrordusStichting03
StWillebrordusStichting04
StWillebrordusStichting06
Theehuis_klein
Varne_Buiten_klein
Varne_Buiten_verkleind
Waterkerkje
WillibordusStichting
Willibrordus_putje-klein
Winkelcentrum 005a
Witte_Kerk
zwembadklein

Nieuwsflits ....

NLdoet 2022

Zaterdag 12 Maart 2022 heeft Zelfstandig wonen heiloo meegedaan aan NLdoet. BeatFM heeft hier videoopnamen van gemaakt.

Lees meer...

Eendekooi bezoek

De mevrouw die ons rondleidde was de vrouw van de naamgever, van der Eng.

Deze man had zich jarenlang ingezet en is helaas te vroeg gestorven, waardoor het nu zijn naam heeft...

Eerst werd een kleine uitleg gegeven, waarna we over een hek, door het weiland, naar de eendenkooi liepen, door een poortje, over een brug en nog door een (afgesloten) poort, binnen de omheining kwamen.

De eenden kooi bestaat uit een meertje met vier uitlopers, waarin de vangkooien zijn geplaatst.

Gevangen word alleen in het najaar en dan word er geringd, de vogels zijn niet voor de poelier.

In het vroege voorjaar word er met zo'n 10 vrijwilligers, onderhoud gepleegd (zoals het snoeien van bomen) en elke dag komt er iemand bij toerbeurt om de eenden te voeren.

Dit zijn niet de wilde eenden, maar de 'lok'eenden die uiteindelijk de wilde eenden binnen de vangkooien halen. (Met uiteraard de kooikerhond).

Her en der staan broedkorven en er is een (vogel)kijkhut, zodat je alles een beetje in de gaten kunt houden en om niet geroken te worden door de eenden, als de wind verkeerd staat, gebruikt men gebrande turf om te neutraliseren.

Onderwijl krijgen we over van alles uitleg, ook over de verschillende soorten dieren die op het terrein voorkomen, zoals natuurlijk allerlei soorten eenden, maar ook komt er af en toe een vos op bezoek, waar ze natuurlijk niet blij mee zijn, maar ook roofvogels en ganzen bezoeken de plek wel eens en dan kun je een aangevreten eend vinden, zoals toen wij daar dus liepen, of alleen nog maar wat veertjes.

Vleermuizen en zangvogels leven daar ook en men heeft ook allerlei soorten nestkasten hangen, al met al een leerzame en mooie avond met af en toe een hinderlijke mug.

<< terug