Appartement_SZWH_Klein
de-beun
de_Witte_Kerk
DeHutkoffer
HetMaalwater2_klein
Kasteel_Nijenburg2
Koetshuis
Maalwater
Maalwater_klein
Nijenburg1
Nijenburg_klein
olvternood
PICT0011a
Putje
RioolZuiveringsInstallatie
StWillebrordusStichting09a
Tuinhuisje_klein
Willibrorduskerk
Winkelcentrum 001b
Wipmolen_klein
WitteKerkje
wittekerkje
De_Hutkoffer
DeKattenberg
Gemeentehuis
HetMaalwater_klein
Maalwater
NieuwVarne 004a
Nijenburg
Nijenburg2klein
Nijenburg3
Nijenburg_klein
nijenburgh-new
PICT14a
Standbeeld
StWillebrordusStichting07
StWillebrordusStichting08
ter-coulsterkerk-heiloo
tLoo
Varna_Buiten
Willibrordus_klein
Wipmilen
Witte_Kerkje
Witte_Kerkje_klein
CultuurKoepelkerk
De_kattenberg_klein
De_Witte_Kerk
De_Witte_Kerk_klein
Maalwater
Nijenburg2_klein
Nijenburg_klein
PICT09a
putje
StWillebrordusStichting03
StWillebrordusStichting04
StWillebrordusStichting06
Theehuis_klein
Varne_Buiten_klein
Varne_Buiten_verkleind
Waterkerkje
WillibordusStichting
Willibrordus_putje-klein
Winkelcentrum 005a
Witte_Kerk
zwembadklein

Nieuwsflits ....

NLdoet 2022

Zaterdag 12 Maart 2022 heeft Zelfstandig wonen heiloo meegedaan aan NLdoet. BeatFM heeft hier videoopnamen van gemaakt.

Lees meer...

Stichting Zelfstandig Wonen Heiloo

Welkom op onze website!ANBI

De Stichting "Zelfstandig Wonen Heiloo" is een particulier initiatief van een aantal ouders van nu nog jongvolwassenen, die met enige ondersteuning zelfstandig kunnen en willen wonen. Net zoals leeftijdgenoten willen zij als jongvolwassene een goed en gezellig (t)huis, maar ook de keuzevrijheid om te bepalen hoe en met wie ze willen leven. Om deze reden is er gestreefd naar een centraal gelegen, kleinschalige woonvoorziening in de eigen leefomgeving waarbij individuele zelfstandigheid, onderlinge betrokkenheid, maatschappelijke participatie en integratie centraal staan. Deze woonvoorziening is thans in de nieuwe wijk Varne Buiten in Heiloo gerealiseerd en de appartementen zijn in Januari 2017 opgeleverd!
In Heiloo en omgeving bleek er binnen de bestaande voorzieningen nog niet een soortgelijk initiatief gerealiseerd te zijn. Vandaar dat  ouders hiertoe eind 2008 het initiatief hebben genomen. Er wordt gestreefd naar een bewonersaantal van 13 personen.

Om de groepsvorming te ontwikkelen zijn er in de afgelopen jaren veel activiteiten georganiseerd, die de komende tijd gecontinueerd zullen worden. Tijdens de eerste bijeenkomsten is samen met de potentiële  bewoners, onder andere een uiteindelijke visie vastgelegd op de zorg en het wonen van deze groep. 

Op deze website kunt u een samenvatting van deze visie lezen en een indruk krijgen van een aantal activiteiten van de stichting. We hopen dat u zodoende een goed beeld krijgt waar wij, bewoners en ouders, voor staan.
Mocht u vragen of suggesties hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

 

Provincie Noord-Holland Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind  
 
Dit project is tot stand gekomen met financiële steun van de provincie Noord-Holland en de NSGK.